TCPView

TCPView 3.04

Lista wszystkich połączeń TCP i UDP